; Layanas - Heerlijke Lunch & Patisserie in Rotterdam

Privacy- & Cookiebeleid

Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van de privacy en persoonsgegevens is voor ons zeer belaangrijk. Layanas verbindt zich ertoe het privéleven van de gebruikers alsook hun persoonsgegevens te respecteren. Hierna volgt een beschrijving van welke gegevens wij verzamelen en waarvoor deze dienen. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt. De informatie in de bestanden wordt bij een volgend bezoek aan de website teruggestuurd naar onze servers. Cookies maken de interactie tussen gebruiker en website gemakkelijker en sneller. De door ons gebruikte cookies hebben als doel het gebruik van de layanas website te vereenvoudigen en te versnellen.

Persoonsgegevens

Het is voor een bezoeker niet nodig om enig persoonsgegevens in te geven bij het bezoeken van de site. Wenst de bezoeker evenwel gebruik te maken van onze diensten of contact met ons opnemen zoals nieuwsbrief of contactpagina, moeten wij Layanas kunnen beschikken over sommige gegevens zoals naam en emailadres.

Verwerking van de persoonsgegevens

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van antwoorden op vragen, nieuwsbrieven, directe marketing of promotieacies, statische analyse of verbeteren van producten en diesten. Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn en waarvoor wij toestemming hebben verkregen.

Verwerking door derden

Alle door ons verkregen persoonsgegevens zijn strikt persoonlijk en worden doorgegeven aan derden voor gebruik van hun service zoals versturen van nieuwsbrieven.

Het is voor deze partijen niet toegelaten de gegevens anders te gebruiken of verwerken dan hierboven aangegeven. Deze partijen hebben dan ook enkel toegang tot de gegevens die wij noodzakelijk achten voor het uitvoeren van hun taken en zij horen zich te houden aan een geheimhoudingsplicht ten aanzien van jouw persoongegevens.

Gebruikte cookies op deze site
Naam Doel Geldigheid
layanas_session Deze cookie wordt gebruikt om de sessieid binnen PHP bij te houden. 2 uur
XSRF-TOKEN Deze cookie wordt gebruikt om onze website te beschermen tegen CSRF (Cross-Site Request Forgery). 2 uur
_gat (google) Deze cookie houdt het surfgedrag bij binnen de website. 2 jaar
_hjIncludedInSample Deze cookie wordt gebruikt om het surfgedrag van de gebruiker te volgen. altijd
Hoe verwijder je of schakel je cookies uit?

Je kan de installatie van de cookies-bestanden weigeren of verwijderen. Dit doe je als volgt: